Udeliv

Vi er ude næsten hver dag uanset vejret. På legepladsen, i omegnen eller på ture til skov og strand.

Vi har indrettet legepladsen, så børnene har mulighed for at bruge deres motorik og sanser. Vi bruger ind imellem bålpladsen til madlavning

Aktiviteter

Vi samler ofte forskellige materialer som sten, kogler, pinde, blade, kastanjer, og hvad børn og voksne ellers finder interessant. Naturmaterialerne anvender vi i forbindelse med vores øvrige pædagogiske aktiviteter. 
Hvert år arbejder vi med temaet "Naturligvis". Her beskæftiger vi os med de ting i naturen, der interesserer børnene. Det kan du læse mere om under børnehavens projekter.

Naturvejleder

Som supplement til vores egne ture gør vi ind imellem brug af naturskolens materialer og deres tilrettelagte aktiviteter.

Så, plante og spire

I maj måned afholder vi blomsterdag, hvor alle de børn, der har lyst, medbringer en plante eller blomst, som de er med til at sætte ud i vores bede og blomsterkasser. De er efter evne med til at passe og pleje planterne og følger udviklingen. I børnehaven har vi i løbet af foråret en læreproces med så og spireforsøg. Resultaterne får børnene med hjem, eller de udplantes i børnehaven.

Dyr

Naturforståelse handler også om kendskab til forskellige dyr. Foruden læsning af bøger om dyr tager børnehaven på ture til steder hvor der er mulighed for at komme i berøring med dyr og blive bekendt med forskellige dyrearter. Disse ture giver anledning til nogle gode samtaler børn og voksne imellem om fødekæden, og hvad de forskellige dyr anvendes til.