Børnehaven

Børnehaven er normeret til 58 børn i alderen 3-6 år. Børnetallet er et gennemsnitstal. Lige efter sommerferien er børnetallet lavt, men stiger til 58 børn i løbet af året. Det er for at give mulighed for overflytning af vuggestuebørnene efterhånden som de bliver 3 år.
Børnene er fordelt på 3 stuer med varierende gruppestørrelser. Der er som regel tilknyttet 2-3 voksne til hver stue.

  • Dueslaget med Mie, Christina og Gitte
  • Hvepsereden med Lonni, Annette og Louise
  • Krudtuglerne med Minna, Lonnie og Agnes

Krudtuglerne er en stue for de 5-6 årige børn i børnehaven. De bliver forberedt på skolen og vi samarbejder med de skoler børnene skal gå på.