Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekter netop nu

 

Vi arbejder løbende med at udvikle vores læringsmiljø.
Inspireret af Charlotte Ringsmoses bog ”Rum og Læring” om pædagogiske læringsmiljøers betydning undersøger vi, hvordan vi ved at ændre på indretningen af areal og rummene kan få læringsmiljøer, der i højere grad inviterer til - og understøtter børns læringsprocesser og selvinitierede leg, så der skabes mulighed for flere vokseninitierede aktiviteter med fælles vedvarende opmærksomhed.

Vuggestueafdelingen vil koncentrere sig om læringsmiljøer i uderummet og børnehaveafdelingen om læringsmiljøer indendørs.

 

Siden er sidst opdateret 2. juli 2018