Sygdom

Når barnet er sygt eller fraværende af anden grund, er det vigtigt at give besked samme morgen af hensyn til vores planlægning.

Børn med feber og - eller smitsomme sygdomme, kan ikke modtages i institutionen.

En betingelse for at møde op igen efter sygdom er, at barnet kan deltage i alle aktiviteter og ikke har behov for særlig hensyntagen.

Bliver børnene syge i institutionen, kontakter vi forældrene. Et sygt barn har det bedst hos mor eller far.

Vi anbefaler, at barnet først kommer igen, når det har haft et feberfrit døgn.

Hvis barnet er sendt hjem med dårlig mave, SKAL barnet have haft normal/fast afføring inden det igen kommer i institution.

Medicin gives kun ved kronisk sygdom, og når det er nødvendigt. Det foregår kun efter skriftlig instruks fra egen læge.