Bevægelse

Vores krop er udgangspunkt for alle vores handlinger og er samtidig en integreret del af både vores sociale og personlige identitet.

Det er derfor yderst vigtigt at have fokus på den del af barnets udvikling. Alle børn er forskellige og udvikler sig gennem deres eget unikke forløb, men inden skolestart skal de gerne have godt styr på motorikken. 

Børn får styrket deres krop og dermed deres naturlige lyst til motorisk udfoldelse, hvis de fysiske og sanselige udfordringer er til stede. Både i vuggestuen og i børnehaven lægger vi vægt på, at det daglige miljø udfordrer børnene kropsligt, ude såvel som inde, hvorved de grundlæggende bevægelsesmønstre udvikles og automatiseres. Dette har stor betydning for såvel den fysiske som den psykiske sundhed.

Vi blev i 2011 certificeret bevægelsesinstitution.

Multirum

Vi har et stort dejligt rum, der er specielt indrettet til fysisk aktivitet og sansemæssige oplevelser. I multirummet laves både planlagte og spontane aktiviteter. Blandt børnene er det blevet et meget populært rum at være i!