Pædagogisk læreplan

I Rosenkilde vuggestue og børnehave er den pædagogiske læreplan med til at sikre et læringsmiljø, hvor børneperspektivet fastholdes - hvor børnenes nysgerrighed og undren er en kvalitet - hvor børnene bliver anerkendt, hørt og set for det, de er og kan. Børnene bliver bekræftet i deres selvværd, og der er plads til individualitet. En begyndende medbestemmelse, og demokratiforståelse medtænker vi også i et læringsperspektiv.

Vi respekterer, at barndommen er en værdi i sig selv og er en forberedelse til livet. Vi mener derfor, det er vigtigt, at vi som voksne er både nærværende, anerkendende og gode rollemodeller i samværet med
børnene

Du finder Rosenkilde Vuggestue og Børnehaves læreplan her:

 

Ny pædagogisk læreplan forventes at være klar 1/10 2020.

Siden er sidst opdateret 25. juni 2020