Pædagogisk tilsyn

Vi har pædagogisk tilsyn hvert andet år.

Børn og Unge udvalget i Slagelse Kommune har besluttet, at alle daginstitutionerne skal have rapporten fra det pædagogiske tilsyn på Tabulex og hjemmesiden.

Tilsynet er lavet ud fra en model der hedder KIDS.

3 medarbejdere, leder, pædagogisk konsulent og en ekstern evaluator (leder i en anden daginstitution) har besvaret spørgsmål inden for undersøgelsens 4 første emner: fysiske omgivelser, relationer, leg og aktiviteter og socio-emotionel udvikling.

En af vores medarbejdere har ved en fejl besvaret flere områder, men lad ikke det forvirrer jer.

Vi har også valgt at vedhæfte referatet fra dialogmødet i forbindelse med tilsynet.

God fornøjelse med læsningen. Hvis I har spørgsmål er I velkomne til at henvende jer til mig.

Hilsen Annette

Rapport for hele institutionen (pdf - nyt vindue)

Referat fra dialogmødet i forbindelse med pædagogisk tilsyn (pdf - nyt vindue)

Opfølgning på handleplan i forbindelse med pædagogisk tilsyn (pdf - nyt vindue)

Siden er sidst opdateret 1. november 2019