Praktiske oplysninger

Modtagelse

Vi tilbyder morgenmad til de børn der kommer mellem kl. 6.00 og 7.00. For tiden er der morgenmad i begge afdelinger.

Samlingsstund

Ved 9-tiden i Vuggestuen får børnene vand og en mad fra madkassen. Her taler vi om, hvilken dag det er, og hvem der skal hente rullebord. Vi synger sange og taler om formiddagens aktiviteter.

Kost og madlavning

Alle børn skal selv have madpakke med. Der bliver lejlighedsvis tilbudt et kosttilskud i form af boller, suppe eller lignende. Vi lægger vægt på, at maden er sund, nærende og varieret med mindst mulig brug af sukker og salt og tager så vidt muligt hensyn til særlige behov.
Se i øvrigt afsnittet om kostpolitikken.

Eftermiddagsmad

Om eftermiddagen får vuggestuebørnene resterne fra madkassen og mælk.

Børnehavebørnene skal selv medbringe eftermiddagsmad.

Middagssøvn

De børn, der har behov for det, sover til middag. Børn i vuggestuen kan sove ude enten i barnevogn eller i krybbe til omkring 2 års alderen, herefter kommer de i soverum. Børnene må gerne medbringe en ting, som de er glade for at sove med. Både de børn der sover ude samt de børn, der sover i soverum bliver ikke forstyrret/vækket i tidsrummet 12.30-14.

De børn i børnehaven som har behov for det sover til middag fra ca. 12.30-14.00.

Renlighed

Det er modenhed og ikke alder, der er afgørende for, hvornår et barn bliver renligt. Renlighedstræning foregår i nært samarbejde mellem forældre og medarbejdere. Børnehavebørn der bruger ble, skal selv medbringe disse.

Fødselsdage

Vi fejrer børnenes fødselsdage i deres egen gruppe/spisegruppe eller som hjemmebesøg. Vi anbefaler en let anretning.

Invitationer til private fødselsdagsfester må ikke uddeles i institutionen med mindre hele gruppen er inviteret.

Ture i børnehaven

Vi henstiller til, at børnene er her 15 min. før afgang (tidspunktet ses på månedsplanen). Hvis børnene kommer senere end dette tidspunkt, bedes I give besked forinden, så vi er sikre på, at vi kommer af sted med den rigtige personaledækning.
På turene får børnene rygsække på til opbevaring af madkasser, tøj o.l. Det er en god ide, at give børnene nemme madder med. Helst ikke fedtede madder som makrel o.l. Vi sørger for drikkevarer til turen.

Talepædagog, psykolog, ergoterapeut

Rosenkilde har tilknyttet talepædagog, psykolog og ergoterapeut.

Beklædning

Børnene bør have praktisk tøj med efter årstiden, som gerne må blive snavset. Ekstra skiftetøj er en god idé. Ligeledes er regntøj og gummistøvler uundværligt, da børnene næsten altid er ude uanset vejret. Vand og mudder er en herlig beskæftigelse!
På grund af faren for kvælningsulykker på legepladsen, må der ikke være snore og lignende i børnenes tøj. Hvis der er snore, tager vi dem ud.
Husk indesko eller sokker. Det er en meget god idé med navn i tøjet. Det er umuligt for både personale og børnene selv at vide, hvem der ejer hvad, da mange børn har ens tøj.

Legetøj

Privat legetøj må i vuggestuen gerne medbringes i begrænset omfang, men på eget ansvar.

I børnehaven må man kun medbringe legetøj på de annoncerede "legetøjsdage", hvor man må medbringe 1 stk. legetøj.

Rosenkilde påtager sig intet ansvar for bortkommet eller ødelagt tøj og legetøj – husk selv at se i kasserne med glemte sager.

Tavshedspligt

Personalet er omfattet af lov om tavshedspligt. Dette indebærer, at alle personlige oplysninger om jer og jeres børn er underlagt tavshedspligt.

Rygning og mobil

Rygning er ikke tilladt.

Vi henstiller til at mobilen ikke benyttes, når du opholder dig i Rosenkilde, primært fordi dit barn har brug for din opmærksomhed.

Stamkort

Når barnet starter skal i registrere jer i AULA, der er det system vi bruger i institutionen. Både mor OG far skal logge ind på AULA ved hjælp af NEM-ID og opdatere barnets stamkort. Det er vigtigt at vi har mulighed for at få fat på jer og at vi ved, hvilke vaccinationer barnet har fået, om barnet har allergi o.a. Derfor skal vi bede jer om at rette stamkortet, hvis I ændrer adresse, arbejdssted, telefonnumre eller andet.

Børneulykkesforsikring

Institutioner må ikke længere have en kollektiv børneulykkesforsikring, det er derfor vigtigt at I selv har en børneulykkesforsikring.

Uddannelsesinstitution

Rosenkilde er en uddannelsesinstitution og modtager studerende fra pædagogseminarierne.
Vi modtager desuden elever fra pædagogisk assistentuddannelse.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske elektronisk til Slagelse Kommune. Overflytning fra vuggestuen til børnehaveafdelingen foregår automatisk.

Siden er sidst opdateret 21. januar 2022