Historie

I 1970 oprettede en gruppe ansatte ved amtsinstitutionen "Andersvænge" en vuggestue og en børnehave.

Vuggestuen hed Rosenkilde Vuggestue og børnehaven Rosenkilde Børnehave. 

Da det var ansatte på amtsinstitutionen "Andersvænge", der tog initiativet til institutionerne, fik man indført at 2/3 af pladserne var forbeholdt børn, hvis forældre havde ansættelse på Andersvænge. Da amterne blev nedlagt besluttede man, at det var personale ved Slagelse Kommunes Handicap- og Psykiatritilbud, der har denne fordel – resten af pladserne kan kommunen råde over. Disse regler er fortsat gældende.

Vuggestuen og børnehaven er stiftet som to selvejende institutioner og blev pr. 1. januar 2008 slået sammen til en institution.

Institutionens navn blev i den forbindelse ændret til Rosenkilde Vuggestue og Børnehave.

Vi er en selvejende institution. I hverdagen betyder det, at vores bestyrelse har flere beføjelser end bestyrelser i kommunale dagtilbud, bl.a. har vores bestyrelse ansættelseskompetencen og vi ejer vores bygninger. Vi administreres ikke af kommunen, men af "Børneringen".

Du kan under punktet "Bestyrelsen" se, hvad der er særligt ved en selvejende institution.

Vi har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune, hvilket betyder, at vi arbejder unde, stort set, samme forhold som en kommunal daginstitution.