Bestyrelsen

Rosenkilde ledes af en bestyrelse med 6 forældrerepræsentanter, 1 personalerepræsentant og lederen.

Bestyrelsen for Rosenkilde Vuggestue & Børnehave


Formand

Maria Bjerring Zangenberg (mor til Malthe og Marcus i børnehaven)

Aakjærsgade 5, 4200 Slagelse

23406621

På valg i 2020

 

Næstformand

Anastasia Dahl (mor til Tatiana i børnehaven)

Nyvej 8, 1., 4200 Slagelse

28966070

På valg i 2020

 

Karina Møller Andersen (mor til Arthur i børnehaven)

Gartnerhaven 2, 4200 Slagelse

51899512

På valg i 2020

 

Maria Nørregaard (mor til Sigrid i børnehaven)

Vermundsvej 3, 4200 Slagelse 

21386162

På valg i 2020

 

Marc Levino (far til Nanna i vuggestuen)

Nansensgade 24 st., 4200 Slagelse

50561277

På valg i 2021

 

Dea Guillaume Pilegaard (mor til Alvin i børnehaven)

Lillevangsvej 8A, 4200 Slagelse

60378596

På valg i 2021

 

Medarbejderrepræsentant 

Minna Pedersen
miepe@slagelse.dk

Leder
Annette Fog Larsen
58 52 54 06
aflar@slagelse.dk

Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede økonomiske og pædagogiske principper. I øvrigt henvises til forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen.

Under bestyrelsen er der nogle gange nedsat aktivitetsudvalg, som bistår ved de forskellige arrangementer, der afholdes.

i 2020 afholdes bestyrelsesmøderne 25. februar, 21. april, 1. september og 17. november.

Referat fra møderne finder du på Tabulex.