Bestyrelsen

Rosenkilde ledes af en bestyrelse med 6 forældrerepræsentanter, 1 personalerepræsentant og lederen.

Bestyrelsen for Rosenkilde Vuggestue & Børnehave


Formand

Mads Lomholt (far til Arthur og Elliot i børnehaven)

Stationsvej 35, 4241 Vemmelev

22506722

På valg i 2019

 

Næstformand

Anastasia Dahl (mor til Tatiana i vuggestuen)

Nyvej 8, 1., 4200 Slagelse

28966070

På valg i 2020

 

Karina Møller Andersen (mor til Arthur i børnehaven)

Gartnerhaven 2, 4200 Slagelse

51899512

På valg i 2020

 

Maria Nørregaard (mor til Sigrid i børnehaven og Sejer i vuggestuen)

Vermundsvej 3, 4200 Slagelse 

21386162

På valg i 2020

 

Maria Bjerring (mor til Marcus i børnehaven og Malthe i vuggestuen)

Åkjærsgade 5, 4200 Slagelse

23406621

På valg i 2020

 

Kim Døngart (far til Mille i børnehaven)

Hellig Andersvej 45, 3.tv., 4200 Slagelse

28271303

På valg i 2019

 

Medarbejderrepræsentant
Minna Pedersen
miepe@slagelse.dk

Leder
Annette Fog Larsen
58 52 54 06
aflar@slagelse.dk

Bestyrelsen træffer beslutning om de overordnede økonomiske og pædagogiske principper. I øvrigt henvises til forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen.

Under bestyrelsen er der nogle gange nedsat aktivitetsudvalg, som bistår ved de forskellige arrangementer, der afholdes.

i 2019 afholdes bestyrelsesmøderne d. 5. februar, 30. april, 3. september og 12. november.

Referat fra møderne finder du på Tabulex.